Workshop: Smart logistikk

Workshop: Smart logistikk

ACT-bedrifter tok initiativ til et møte i Mosjøen 27. juni – med tema smart logistikk.

Ekskursjon til München

Ekskursjon til München

I starten av juni hadde vi en innholdsrik ekskursjon til München der vi besøkte ledende miljøer innen bl.a. digitalisering.